მოძებნე ბინა
სართული
საძინებელი
ფართობი (მ2)
ფასი (GEL)
30 ბინა A ბლოკი 10 სართული 1 საძინებელი 67.2 მ2 280,933 GEL
27 ბინა A ბლოკი 9 სართული 1 საძინებელი 66.7 მ2 276,777 GEL
25 ბინა A ბლოკი 9 სართული 3 საძინებელი 181.3 მ2 757,933 GEL
24 ბინა A ბლოკი 8 სართული 1 საძინებელი 67.1 მ2 276,359 GEL
22 ბინა A ბლოკი 8 სართული 3 საძინებელი 175.8 მ2 729,496 GEL
21 ბინა A ბლოკი 7 სართული 1 საძინებელი 66.7 მ2 272,646 GEL
18 ბინა A ბლოკი 6 სართული 1 საძინებელი 67.1 მ2 272,203 GEL
17 ბინა A ბლოკი 6 სართული 2 საძინებელი 111.7 მ2 473,885 GEL
16 ბინა A ბლოკი 6 სართული 3 საძინებელი 175.8 მ2 718,608 GEL
15 ბინა A ბლოკი 5 სართული 1 საძინებელი 66.7 მ2 268,515 GEL
14 ბინა A ბლოკი 5 სართული 2 საძინებელი 110.4 მ2 464,951 GEL
13 ბინა A ბლოკი 5 სართული 3 საძინებელი 181.1 მ2 734,664 GEL
12 ბინა A ბლოკი 4 სართული 1 საძინებელი 67.1 მ2 270,125 GEL
11 ბინა A ბლოკი 4 სართული 2 საძინებელი 111.6 მ2 470,005 GEL
10 ბინა A ბლოკი 4 სართული 3 საძინებელი 175.6 მ2 712,758 GEL
9 ბინა A ბლოკი 3 სართული 1 საძინებელი 66.7 მ2 266,449 GEL
8 ბინა A ბლოკი 3 სართული 2 საძინებელი 110.4 მ2 461,532 GEL
7 ბინა A ბლოკი 3 სართული 3 საძინებელი 181.1 მ2 729,056 GEL
6 ბინა A ბლოკი 2 სართული 1 საძინებელი 67.1 მ2 268,047 GEL
5 ბინა A ბლოკი 2 სართული 2 საძინებელი 111.6 მ2 466,549 GEL
4 ბინა A ბლოკი 2 სართული 3 საძინებელი 175.6 მ2 706,915 GEL
3 ბინა A ბლოკი 1 სართული 1 საძინებელი 66.4 მ2 267,307 GEL
2 ბინა A ბლოკი 1 სართული 2 საძინებელი 110.2 მ2 443,633 GEL
1 ბინა A ბლოკი 1 სართული 3 საძინებელი 181.1 მ2 729,056 GEL
47 ბინა B ბლოკი 6 სართული 1 საძინებელი 77.7 მ2 287,250 GEL
46 ბინა B ბლოკი 6 სართული 1 საძინებელი 79 მ2 293,567 GEL
29 ბინა B ბლოკი 4 სართული 1 საძინებელი 77.3 მ2 287,250 GEL
25 ბინა B ბლოკი 3 სართული 1 საძინებელი 77.3 მ2 287,250 GEL
20 ბინა B ბლოკი 3 სართული 1 საძინებელი 75.9 მ2 282,047 GEL
13 ბინა B ბლოკი 2 სართული 2 საძინებელი 148.5 მ2 517,344 GEL
11 ბინა B ბლოკი 2 სართული 1 საძინებელი 77.4 მ2 287,621 GEL
10 ბინა B ბლოკი 2 სართული 1 საძინებელი 78 მ2 289,851 GEL
5 ბინა B ბლოკი 1 სართული 2 საძინებელი 142.1 მ2 528,049 GEL
1 ბინა C ბლოკი 1 სართული 3 საძინებელი 164.5 მ2 520,153 GEL