მოძებნე ბინა
სართული
საძინებელი
ფართობი (მ2)
ფასი (GEL)
30 ბინა A ბლოკი 10 სართული 1 საძინებელი 67.2 მ2 282,874 GEL
27 ბინა A ბლოკი 9 სართული 1 საძინებელი 66.7 მ2 278,690 GEL
24 ბინა A ბლოკი 8 სართული 1 საძინებელი 67.1 მ2 278,269 GEL
23 ბინა A ბლოკი 8 სართული 2 საძინებელი 111.7 მ2 484,126 GEL
22 ბინა A ბლოკი 8 სართული 3 საძინებელი 175.8 მ2 734,537 GEL
21 ბინა A ბლოკი 7 სართული 1 საძინებელი 66.7 მ2 274,530 GEL
20 ბინა A ბლოკი 7 სართული 2 საძინებელი 110.5 მ2 475,479 GEL
18 ბინა A ბლოკი 6 სართული 1 საძინებელი 67.1 მ2 274,084 GEL
17 ბინა A ბლოკი 6 სართული 2 საძინებელი 111.7 მ2 477,160 GEL
16 ბინა A ბლოკი 6 სართული 3 საძინებელი 175.8 მ2 723,574 GEL
15 ბინა A ბლოკი 5 სართული 1 საძინებელი 66.7 მ2 270,370 GEL
14 ბინა A ბლოკი 5 სართული 2 საძინებელი 110.4 მ2 468,164 GEL
13 ბინა A ბლოკი 5 სართული 3 საძინებელი 181.1 მ2 739,741 GEL
12 ბინა A ბლოკი 4 სართული 1 საძინებელი 67.1 მ2 271,992 GEL
11 ბინა A ბლოკი 4 სართული 2 საძინებელი 111.6 მ2 473,253 GEL
10 ბინა A ბლოკი 4 სართული 3 საძინებელი 175.6 მ2 717,684 GEL
9 ბინა A ბლოკი 3 სართული 1 საძინებელი 66.7 მ2 268,291 GEL
8 ბინა A ბლოკი 3 სართული 2 საძინებელი 110.4 მ2 464,722 GEL
7 ბინა A ბლოკი 3 სართული 3 საძინებელი 181.1 მ2 734,094 GEL
6 ბინა A ბლოკი 2 სართული 1 საძინებელი 67.1 მ2 269,900 GEL
5 ბინა A ბლოკი 2 სართული 2 საძინებელი 111.6 მ2 469,773 GEL
4 ბინა A ბლოკი 2 სართული 3 საძინებელი 175.6 მ2 711,800 GEL
3 ბინა A ბლოკი 1 სართული 1 საძინებელი 66.4 მ2 269,154 GEL
2 ბინა A ბლოკი 1 სართული 2 საძინებელი 110.2 მ2 446,699 GEL
1 ბინა A ბლოკი 1 სართული 3 საძინებელი 181.1 მ2 734,094 GEL
47 ბინა B ბლოკი 6 სართული 1 საძინებელი 77.7 მ2 289,235 GEL
46 ბინა B ბლოკი 6 სართული 1 საძინებელი 79 მ2 295,596 GEL
29 ბინა B ბლოკი 4 სართული 1 საძინებელი 77.3 მ2 289,235 GEL
25 ბინა B ბლოკი 3 სართული 1 საძინებელი 77.3 მ2 289,235 GEL
20 ბინა B ბლოკი 3 სართული 1 საძინებელი 75.9 მ2 283,997 GEL
17 ბინა B ბლოკი 2 სართული 2 საძინებელი 137.5 მ2 468,345 GEL
13 ბინა B ბლოკი 2 სართული 2 საძინებელი 148.5 მ2 520,919 GEL
11 ბინა B ბლოკი 2 სართული 1 საძინებელი 77.4 მ2 289,609 GEL
10 ბინა B ბლოკი 2 სართული 1 საძინებელი 78 მ2 291,854 GEL
1 ბინა C ბლოკი 1 სართული 3 საძინებელი 164.5 მ2 523,747 GEL