მოძებნე ბინა
სართული
საძინებელი
ფართობი (მ2)
ფასი (GEL)
34 ბინა A ბლოკი 12 სართული 3 საძინებელი 179.6 მ2 785,703 GEL
30 ბინა A ბლოკი 10 სართული 1 საძინებელი 67.2 მ2 287,591 GEL
29 ბინა A ბლოკი 10 სართული 2 საძინებელი 111.6 მ2 498,834 GEL
27 ბინა A ბლოკი 9 სართული 1 საძინებელი 66.7 მ2 283,337 GEL
26 ბინა A ბლოკი 9 სართული 2 საძინებელი 110.5 მ2 490,414 GEL
24 ბინა A ბლოკი 8 სართული 1 საძინებელი 67.1 მ2 282,909 GEL
23 ბინა A ბლოკი 8 სართული 2 საძინებელი 111.7 მ2 492,199 GEL
22 ბინა A ბლოკი 8 სართული 3 საძინებელი 175.8 მ2 746,787 GEL
21 ბინა A ბლოკი 7 სართული 1 საძინებელი 66.7 მ2 279,108 GEL
20 ბინა A ბლოკი 7 სართული 2 საძინებელი 110.5 მ2 483,409 GEL
19 ბინა A ბლოკი 7 სართული 3 საძინებელი 181.3 მ2 764,403 GEL
18 ბინა A ბლოკი 6 სართული 1 საძინებელი 67.1 მ2 278,655 GEL
17 ბინა A ბლოკი 6 სართული 2 საძინებელი 111.7 მ2 485,117 GEL
16 ბინა A ბლოკი 6 სართული 3 საძინებელი 175.8 მ2 735,641 GEL
15 ბინა A ბლოკი 5 სართული 1 საძინებელი 66.7 მ2 274,879 GEL
14 ბინა A ბლოკი 5 სართული 2 საძინებელი 110.4 მ2 475,971 GEL
13 ბინა A ბლოკი 5 სართული 3 საძინებელი 181.1 მ2 752,078 GEL
12 ბინა A ბლოკი 4 სართული 1 საძინებელი 67.1 მ2 276,528 GEL
11 ბინა A ბლოკი 4 სართული 2 საძინებელი 111.6 მ2 481,145 GEL
10 ბინა A ბლოკი 4 სართული 3 საძინებელი 175.6 მ2 729,652 GEL
9 ბინა A ბლოკი 3 სართული 1 საძინებელი 66.7 მ2 272,765 GEL
8 ბინა A ბლოკი 3 სართული 2 საძინებელი 110.4 მ2 472,472 GEL
7 ბინა A ბლოკი 3 სართული 3 საძინებელი 181.1 მ2 746,337 GEL
6 ბინა A ბლოკი 2 სართული 1 საძინებელი 67.1 მ2 274,401 GEL
5 ბინა A ბლოკი 2 სართული 2 საძინებელი 111.6 მ2 477,607 GEL
4 ბინა A ბლოკი 2 სართული 3 საძინებელი 175.6 მ2 723,670 GEL
3 ბინა A ბლოკი 1 სართული 1 საძინებელი 66.4 მ2 273,643 GEL
2 ბინა A ბლოკი 1 სართული 2 საძინებელი 110.2 მ2 454,149 GEL
1 ბინა A ბლოკი 1 სართული 3 საძინებელი 181.1 მ2 746,337 GEL
64 ბინა B ბლოკი 8 სართული 1 საძინებელი 75 მ2 284,548 GEL
62 ბინა B ბლოკი 8 სართული 1 საძინებელი 77 მ2 294,058 GEL
61 ბინა B ბლოკი 8 სართული 1 საძინებელი 79 მ2 294,265 GEL
47 ბინა B ბლოკი 6 სართული 1 საძინებელი 77.7 მ2 289,424 GEL
46 ბინა B ბლოკი 6 სართული 1 საძინებელი 79 მ2 289,256 GEL
29 ბინა B ბლოკი 4 სართული 1 საძინებელი 77.1 მ2 282,301 GEL
25 ბინა B ბლოკი 3 სართული 1 საძინებელი 77.3 მ2 275,681 GEL
20 ბინა B ბლოკი 3 სართული 1 საძინებელი 75.9 მ2 275,380 GEL
19 ბინა B ბლოკი 3 სართული 2 საძინებელი 117.7 მ2 423,494 GEL
18 ბინა B ბლოკი 2 სართული 1 საძინებელი 106.5 მ2 386,400 GEL
17 ბინა B ბლოკი 2 სართული 2 საძინებელი 137.5 მ2 476,155 GEL
14 ბინა B ბლოკი 2 სართული 2 საძინებელი 145.6 მ2 524,255 GEL
13 ბინა B ბლოკი 2 სართული 2 საძინებელი 148.5 მ2 529,606 GEL
11 ბინა B ბლოკი 2 სართული 1 საძინებელი 77.4 მ2 278,490 GEL
10 ბინა B ბლოკი 2 სართული 1 საძინებელი 78 მ2 280,649 GEL
5 ბინა B ბლოკი 1 სართული 2 საძინებელი 142.1 მ2 500,023 GEL
4 ბინა C ბლოკი 1 სართული 1 საძინებელი 53.6 მ2 186,909 GEL
1 ბინა C ბლოკი 1 სართული 3 საძინებელი 164.5 მ2 532,482 GEL